จีพีเอส ติดตามรถ
ตรวจสอบความเคลือนไหว

ตลอด 24 ชั่วโมง
เตือนเมื่อรถออกนอกพื้นที่

เตือนความเร็วเกินกำหนด

สั่งดับเครื่องผ่านมือถือ

ตรวจสอบระดับน้ำมัน